Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Značení naučné literatury

Na dospělém oddělení

SignaturaPopis
0Všeobecnosti
03Encyklopedie. Naučné slovníky
1Filozofie
11/13Metafyzika
14Filozofické systémy a směry
159.9Psychologie
16Logika
17Etika. Učení o morálce
173Rodinná morálka
2Náboženství. Teologie. Církve
3Společenské vědy
311/314Statistika. Demografie
316Sociologie
32Politika
323Vnitřní politika
327Mezinárodní politika. Zahraniční politika
329Politické strany a hnutí
33Ekonomika. Ekonomické vědy
331Práce. Mzda. Organizace práce
334Družstva. Hospodářská činnost
336Finance. Peněžnictví. Bankovnictví
334Družstva. Hospodářská činnost
338Hospodářská politika. Řízení. Plánování
339Obchod. Trh
34/354Právo. Právní věda. Veřejná správa
355/359Vojenství
36Sociální péče. Pojištění
37Pedagogika. Výchova. Vzdělávání
379.8Využití volného času. Koníčky
39Etnografie. Národopis. Lidová kultura
398Folklór v užším smyslu. Pověsti a lidové zvyky
395Společenské chování
396Ženské hnutí. Postavení ženy
5Přírodní vědy
502Ochrana přírody
504Životní prostředí
51Matematika
52Astronomie
53Fyzika
54Chemie
55Geologie. Meteorologie. Hydrologie
56Paleontologie
57Biologie
58Botanika
59Zoologie
6 Užité vědy
61Lékařství
62Technika
621Strojírenství
621.3Elektrotechnika
621.39Sdělovací elektrotechnika
623Vojenská technika. Zbraně
629Dopravní prostředky
629.78Kosmonautika
63Zemědělství
633Rostlinná výroba
634Ovocnářství
635Zahrádkářství. Pěstování květin
636Chov domácích zvířat
638Včelařství
639Myslivost. Rybářství. Akvaristika
64Domácnost
641Potraviny a jejich příprava. Kuchařky
643/645Byt. Bytové zařízení
65Řízení podniků. Polygrafický průmysl
651Administrativa
656Doprava a pošta
66Chemický průmysl
67/68Různý průmysl a řemesla
681.3Počítače
69Stavebnictví
7Umění
71Územní uspořádání. Urbanismus
712Krajina. Parky a zahrady. Krajinářská architektura
72Architektura
728Rodinné domy. Obytné budovy. Chaty
728.8Hrady a zámky
73Sochařství. Numismatika
738Umělecká keramika
739Umělecké zpracování kovů
74Kreslení. Technické kreslení
745/749Užité umění. Umělecká řemesla
746Ruční práce. Pletení. Háčkování. Šití
75/76Malířství. Grafika
77Fotografie
78Hudba
791.43Film
792Divadlo
793Společenské zábavy. Tanec
794Společenské hry
796/799Sport
796.5Turistika. Horolezectví. Táboření
796.6/.8Cyklistika. Bojové a obranné sporty
80Jazykověda
801.323Cizojazyčné slovníky
802/809Jednotlivé jazyky a jazykové skupiny
802.0Angličtina
803Germánské jazyky
82Literatura. Literární věda
82.0Teorie literatury
82(091)Dějiny literatury
820/89Literatura v jednotlivých jazycích
820Anglická literatura
885Česká literatura
902/903Archeologie. Prehistorie
908Vlastivěda
908.437Vlastivěda Čech
91Cestopisy
912Mapy. Atlasy
929Životopisy
929.5/.9Heraldika. Rodové dějiny. Vlajky
93/99Dějiny
931/939Dějiny starověku
940Dějiny Evropy
940.532. světová válka
941/949Dějiny evropských států
943.7Dějiny české republiky
947Dějiny Ruska
950Dějiny Asie
951/959Dějiny států na území Asie
960Dějiny Afriky
970/980Dějiny Ameriky
990Dějiny Austrálie, Oceánie a polárních oblastí

Na dětském oddělení

SignaturaPopis
0Všeobecnosti
03Encyklopedie. Naučné slovníky
1Filosofie
159.9Psychologie
17Morálka. Etika
2Náboženství
3Společenské vědy
32Politika
33Ekonomie
34Právo. Právní věda
355/359Vojenství. Obrana vlasti
37Výchova. Vzdělávání
379.8Využití volného času
39Národopis. Folklór
395Společenské chování. Etiketa
5Přírodní vědy
502Ekologie. Ochrana přírody
51Matematika
52Astronomie
53Fyzika
54Chemie
55Geologie. Meteorologie
551.46Oceánografie
56Paleontologie
57Biologie
572Antropologie
58Botanika
59Zoologie
595.7Hmyz
597Ryby, obojživelníci
598.1Plazy
598.2/.9Ptáci
599Savci
61Lékařství
62Technika
621.3Elektrotechnika
629Dopravní prostředky
63Zemědělství
636Chov domácích zvířat
639Rybářství
64Domácí hospodaření
641Vaření
656Doprava. Pošta
67/68Různý průmysl a řemesla
681.3Počítače
7Umění
72Architektura
73Sochařství
74Kreslení
746Ruční práce. Pletení. Háčkování. Šití
75Malířství
77Fotografie
78Hudba
79Hry. Zábavy
792Divadlo
793Společenské zábavy. Tanec
794Společenské hry.
796/799Sporty. Tělesná výchova
796.5Turistika. Horolezectví. Táboření
80Jazykověda
801.323Jazykové slovníky
802/809Jednotlivé jazyky
82Literatura. Literární formy a žánry
820(091)Dějiny literatury
820/89Literatura v jednotlivých jazycích
885Česká literatura
902Archeologie
908Vlastivěda
91Cestopisy
910.4Objevné cesty
912Mapy. Atlasy
929Životopisy
929.5/.9Heraldika. Vlajky
93/99Dějiny
931/939Dějiny starověku
940Dějiny Evropy
940.53Dějiny 2. světové války
941/949Dějiny evropských států
943.7Dějiny České republiky
950Dějiny Asie
960Dějiny Afriky
970/980Dějiny Ameriky
990Dějiny Austrálie, Oceánie a polárních oblastí