Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Výročí měsíce

Přehled výročí

Duben

1.4.1918 nar. Ján Kadár, slovenský filmový režisér a scenárista (zemř. 1.6.1979)

1.4.1868 nar. Edmond Rostand, francouzský básník a dramatik (zemř. 2.12.1918)

6.4.1483 nar. Raffael, vl. m. Raffaello Santi, italský malíř (zemř. 6.4.1520)

8.4.1943 nar. Martin Hilský, překladatel a esejista

9.4.1553 zemř. Francois Rabelais, francouzský renesanční prozaik (nar. kolem r. 1494

10.4.1878 nar. Eduard Štorch, prozaik, autor historických próz pro mládež (zemř. 25.6.1956)

11.4.1908 nar. Leo Calvin Rosten, americký prozaik – humorista, publicista a scenárista (zemř. 19.2.1997)

13.4.1968 zemř. Olga Scheinpflugová, prozaička, autorka divadelních her, divadelní a filmová herečka (nar. 3.12.1902)

14.4.1923 nar. Jarmila Loukotová, prozaička, dramatička a překladatelka (zemř. 29.10.2007)

15.4.1843 nar. Henry James, americký romanopisec a povídkář (zemř. 28.2.1916)

16.4.1828 zemř. Francesco José de Goya y Lucientes, španělský malíř a grafik (nar. 30.3.1746)

16.4.1938 nar. Pavel Vrba, básník, textař, libretista (zemř. 7.9.2011)

19.4.1923 nar. Lubomír Lipský, divadelní a filmový herec (zemř. 2.10.2015)

20.4.1913 nar. Anastáz Opasek, vl. jm. Jan Opasek, teolog, básník, literární historik (zemř. 24.8.1999)

20.4.1978 zemř. Ferdinand Peroutka, publicista, prozaik, dramatik a rozhlasový redaktor (nar. 6.2.1895)

21.4.1913 nar. Norbert Frýd, prozaik a publicista (zemř. 18.3.1976)

23.4.1908 nar. Egon Hostovský, prozaik a publicista (zemř. 7.5.1973)

26.4.1898 nar. Vicente Aleixandre, španělský básník, nositel Nobelovy ceny (zemř. 14.12.1984)

30.4.1883 nar. Jaroslav Hašek, prozaik a publicista (zemř. 3.1.1923)

30.4.1938 nar. Juraj Jakubisko, slovenský filmový režisér a scenárista

30.4.1883 zemř. Edouard Manet, francouzský malíř (nar. 23.1.1832)

Významné dny

1.4. Mezinárodní den ptactva – výročí podepsání Konvence o ochraně užitečného ptactva, slaví se od roku 1906

2.4. Mezinárodní den dětské knihy – výročí narození Hanse Christiana Andersena v roce 1805, vyhlášen Mezinárodním výborem pro dětskou knihu roku1967

7.4. Světový den zdraví – výročí založení Světové zdravotnické organizace roku 1948, slaví se od roku 1950

7.4. Významný den ČR – Den vzdělanosti –výročí vydání zakládací listiny Univerzity Karlovy v roce 1348

8.4. Mezinárodní den Romů – vyhlášek na 1. romském kongresu v roce 1971, v ČR se slaví od roku 2001

12.4. Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – výročí prvního letu člověka do vesmíru v roce 1961, slaví se od roku 1969 z iniciativy Mezinárodní letecké federace

18.4. Mezinárodní den ochrany památek a historický sídel –slaví se od roku 1984 z iniciativy UNESCO

22.4. Den Země – slaví se od roku 1970, kdy ho američtí studenti uspořádali poprvé ve snaze o prosazení nových ekologických zákonů a zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí

23.4. Světový den knihy a autorského práva – vyhlášen UNESCO v roce 1995 jako symbolické datum světové literatury, na něž připadají životní výročí W. Shakespeara, M. Cervantese, H. Laxnesse, V. Nabobova a dalších významných spisovatelů

24.4. Mezinárodní den boje proti pokusům na zvířátek – vyhlásila britská Národní společnost proti vivisekci v roce 1979

26.4. Mezinárodní den vzpomínky na Černobyl – výročí havárie v roce 1986

26.4. Světový den duševního vlastnictví – v tento den v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví WIPO

27.4. Světový den grafiky – připomíná se od roku 1963, v ČR od roku 1966, výročí založení Mezinárodní rady organizací grafického designu

28.4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – vyhlásila Mezinárodní organizace práce

29.4. Mezinárodní den tance – výročí narození francouzského choreografa a novátora tance Jeana Georgese Novarra v roce 1727, vyhlášen Mezinárodním divadelním ústavem roku 1982