Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Výročí měsíce

1.2.1918 nar. Muriel Sparková, skotská prozaička (zemř. 13.4.2006)

4.2.1808 nar. Josef Kajetán Tyl, dramatik, herec, prozaik a novinář (zemř. 11.7.1856)

4.2.1968 zemř. Josef Augusta, paleontolog a spisovatel (nar. 17.3.1903)

6.2.1793 zemř. Carlo Goldoni, italský dramatik a divadelní reformátor (nar. 25.2.1707)

6.2.1918 zemř. Gustav Klimt, rakouský malíř (nar. 14.7.1862)

7.2.1958 zemř. Betty Macdonaldová, americká prozaička (nar. 26.3.1908)

8.2.1828 nar. Jules Verne, francouzský prozaik a dramatik (zemř. 24.3.1905)

10.2.1898 nar. Bertold Brecht, německý básník, dramatik a prozaik (zemř. 14.8.1956)

12.2.1753 nar. Matěj Václav Kramerius, prozaik, novinář a překladatel, zakladatel prvního obrozenského vydavatelství (zemř. 22.3.1808)

13.2.1848 nar. Karel Klostermann, prozaik (zemř. 16.7.1923)

13.2.1903 nar. Georges Simenon, belgický prozaik, autor detektivních románů píšící francouzsky (zemř. 4.9.1989)

13.2.1953 nar. Jiří Dědeček, básník, textař, dramati, zpěvák a překladatel

15.2.2003 zemř. Miroslav Horníček, divadelní a filmový herec a spisovatel (nar. 10.11.1918)

17.2.1853 nar. Jaroslav Vrchlický, vl. jm. Emil Frída, básník, dramatik a překladatel (zemř. 9.9.1912)

18.2.1923 nar. Zdeněk Podskalský, filmový režisér a scenárista (zemř. 29.10.1993)

20.2.1523 nar. Jan Blahoslav, překladatel, básník, hudební teoretik a pedagog (zemř. 24.11.1571)

23.2.1908 zemř. Svatopluk Čech, básník a prozaik (nar. 21.2.1846)

23.2.1938 nar. Jiří Menzel, filmový režisér a herec

26.2.1878 nar. Ema Destinová, vl. jm. Knittlová, pěvkyně a spisovatelka (zemř. 28.1.1930)

26.2.1898 nar. Konstantin Biebl, básník (zemř. 12.11.1951)

Významné dny

2.2. Světový den mokřadů – vyhlásil sekretariát Ramsarské úmluvy roku 1971

4.2. Světový den boje proti rakovině – vyhlásila Mezinárodní unie boje proti rakovině roku 2000

11.2. Světový den nemocných – vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II.

21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka – vyhlásilo UNESCO roku 1999

22.2. Den obětí zločinu – vyhlášen pro stále rostoucí počet postižených násilím na připomenutí dne, kdy v roce 1990 podepsal britský ministr vnitra Chartu práv dětí

22.2. Den sesterství – celosvětový svátek skautů, vyhlásila Skautská organizace od roku 1927, výročí narození zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových (v letech 1857 a 1889)