Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Služby

Městská knihovna Choceň je základní knihovnou s univerzálním fondem. Je součástí systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Jejím úkolem je tedy poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby a zabezpečovat rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba, která obdržela čtenářský průkaz na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. U dětí do 15 let musí být přihláška podepsána jedním z rodičů (zákonným zástupcem), který ručí za případné škody způsobené porušením výpůjčního řádu. Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Vystavuje se na běžný kalendářní rok a jeho platnost je třeba každý rok obnovovat za registrační poplatek uvedený v Ceníku. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu je nutné ihned ohlásit pracovníkům knihovny. Při ztrátě průkazu čtenář zaplatí stanovený manipulační poplatek za vystavení duplikátu. Uživatel knihovny je povinen hlásit ihned změnu jména, bydliště a dalších podstatných identifikačních údajů. Při vstupu do půjčovny je čtenář povinen hned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz. Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují ani nevracejí.