Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Oddělení pro dospělé čtenáře

Půjčovna pro dospělé je určena pro čtenáře od 15 let. Výjimečně mohou tuto půjčovnu navštěvovat čtenáři od 14 let, a to pouze s písemným souhlasem rodičů.

Půjčovna se dělí na volný výběr beletrie – knihy řazeny abecedně podle autora, naučné literatury – knihy řazeny podle oborů (MDT), studovnu a příruční knihovnu – knihy se půjčují pouze prezenčně.

Poskytované služby:

Oddělení pro dospělé
  • půjčování knih a časopisů – výpůjční doba je 1 měsíc – do té doby je nutné knihy vrátit nebo prodloužit. Knihu je možno mít nejdéle zapůjčenou (i s prodlužováním) 3 měsíce
  • možnost studia v prostorách studovny a čítárny – místo ke studiu, využití příruční knihovny, četbě denního tisku, časopisů atp.
  • odborná pomoc při výběru literatury. Jako pomůcka pro vyhledávání dokumentů slouží on-line katalog v půjčovně a katalog na Internetu. Veškeré informace najdete v knihovním řádu, výpůjčním řádu a ústní informace poskytuje služba u výpůjčního pultu
  • rezervování požadovaných a momentálně půjčených knih. Požadovanou knihu si můžete zamluvit u výpůjční služby. Knihu si můžete rezervovat i prostřednictvím Internetu. Poté, co zjistíte v katalogu, že je kniha půjčená, můžete si ji přímo ze stránek katalogu rezervovat. Po vrácení knihy vám zašleme poštou upozornění, že si ji máte cca do 1 týdne vyzvednout. Za tuto avizovací službu zaplatí čtenář 20 Kč
  • zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického rázu
  • poskytování informací prostřednictvím sítě Internet
  • zprostředkování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Pokud potřebujete dokument (knihu, článek), který není ve fondu naší knihovny, vypůjčíme ho pro vás z jiné knihovny. Za poštovné účtujeme 80 Kč
  • pořádání besed, knihovnicko-informačních lekcí a dalších vzdělávacích akcí pro školy. Připravované akce naleznete v aktuálních informacích.
  • kopírování z materiálů knihovny – dle Ceníku služeb
  • prodej vyřazených knih

Půjčovní doba

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

V rámci půjčovních hodin poskytujeme též internetové služby v obou půjčovnách Městské knihovny, a to na 4 internetových stanicích.