Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Provozní řád pro využívání internetu

 1. Přístup na internet je umožněn všem návštěvníkům (registrovaným i neregistrovaným uživatelům) Městské knihovny zdarma, v rámci provozní doby, v oddělení pro dospělé čtenáře a v dětském oddělení.
 2. Uživatelé mají právo pracovat s počítačem nepřetržitě po dobu 30 minut. Tuto dobu lze po dohodě s knihovníkem prodloužit, nečeká-li na uvolnění počítače další zájemce, ale také zkrátit, potřebují-li vyhledávat v on-line katalgu další čtenáři knihovny.
 3. Registrovaní uživatelé Internetu jsou povinni předložit svůj čtenářský průkaz, neregistrovaní uživatelé sdělí své osobní údaje a předloží platný doklad k ověření svých údajů.
 4. U jednoho počítače mohou pracovat maximálně dva návštěvníci internetu.
 5. Uživatelé pracují samostatně. Uživatel musí ovládat základy práce s operačním systémem Windows a základní principy práce s počítačovou sítí. Zájemci o konzultaci a zaškolení si mohou předem sjednat základní školení na internetu.
 6. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavení operačního systému, webového prohlížeče či jiného progamového vybavení.
 7. Informace získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout za příslušný poplatek. Do počítače je zakázáno připojovat jakékoliv zařízení s výjimkou paměťových zařízení typu USB flash disk primárně určených pro přenos dat.
 8. Není dovoleno provozování počítačových her. Návštěvník nesmí využívat stránky s erotickou a pornografickou tématikou. Musí dodržovat základní hygienické návyky, nebýt pod vlivem alkoholu, či jiné návykové látky.
 9. Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah informací, za rychlost spojení a za obsah souborů stažených z internetu.
 10. V případě porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. V případě škod, které vzniknou knihovně nedodržením Provozního řádu pro využívání internetu budou požadovány náhrady po uživateli.

Poplatky

Položka Cena
přístup k internetuzdarma
tisk - za každou i započatou stranu A4 - černobíle2 Kč
tisk – za každou i započatou stranu A4 – barevně12 Kč

Provozní řád nabývá účinnosti od 1. 1. 2014

 • Božena Hradilová
 • vedoucí MěK Choceň