Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Ceník služeb

Čtenářské – manipulační poplatky

PoložkaCena
roční registrační poplatek – základní sazba150 Kč
roční registrační poplatek – důchodci, studující, rodiče na rodičovské dovolené120 Kč
roční registrační poplatek – děti do 15 let50 Kč
registrační poplatek za jednorázovou výpůjčku50 Kč za 1 knihu
poplatek za oznámení rezervace poštou20 Kč
poplatek za poštovné při realizaci výpůjčky prostřednictvím MVS (za 1 zásilku z jedné knihovny)80 Kč
prodej vyřazených knih3 Kč za 1 knihu
prodej vyřazených časopisů1 Kč za 1 číslo časopisu

Sankční poplatky

PoložkaCena
vystavení duplikátu čtenářského průkazu20 Kč
částečné poškození knihy a časopisudo výše 50% původní ceny
poškození čárového kódu10 Kč
poškození výpočetní techniky nebo programového vybavení při nevhodné manipulaciúhrada v plné výši
I. upomínka20 Kč
II. upomínka40 Kč
III. upomínka60 Kč
doporučený dopis (předsoudní upomínka)120 Kč
ztráta nebo zničení časopisucena časopisu + 10 Kč
ztráta nebo zničení knihynová kniha nebo cena knihy platná na trhu v době její ztráty + 100 Kč

Informační a kopírovací služby

PoložkaCena
za zhotovení rešerše se vybírá jednorázový manipulační poplatek30 Kč
kopírování 1 arch A4 jednostranný2 Kč
kopírování 1 arch A4 oboustranný3 Kč
kopírování 1 arch A3 jednostranný3 Kč
kopírování 1 arch A3 oboustranný5 Kč

Internet

PoložkaCena
přístup k internetuzdarma
tisk - za každou i započatou stranu A4 - černobíle2 Kč
tisk – za každou i započatou stranu A4 – barevně12 Kč