Městská knihovna Choceň je na facebooku

Výpůjční doba na dospělém oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 18:00
středa 9:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 18:00
pátek 9:00 – 16:00

Výpůjční doba na dětském oddělení:

Den Výpůjční doba
úterý 9:00 – 17:30
středa 13:00 – 17:30
čtvrtek 13:00 – 17:30

Nabídka besed pro školy

Pohádky pro nejmenší

 • Petr Horáček: Papuchalk Petr a Husa Líza – Dvě kratší pohádky pro nejmenší děti úspěšného spisovatele a ilustrátora českého původu Petra Horáčka, v současnosti žijícího v Anglii, vynikají překrásnými ilustracemi a jednoduchým textem. Pohádky připomenou dětem zvířata dobře známá a seznámí je se zvířaty pro ně dosud neznámými, o kterých možná ještě neslyšely.

 • Zdeněk Miler: O zvědavém štěňátku – Krátká pohádka pro nejmenší děti o štěňátku, které dostalo chuť na med je doplněna rekvizitami a papírovými loutkami.

 • Zdeněk Miler: Krtek a zelená hvězda – Známá pohádka Zdeňka Milera pro nejmenší o zářivém zeleném kamínku, lakomé strace a síle přátelství je doplněna rekvizitami a papírovými loutkami.

 • Václav Čtvrtek: O Makové panence – Tři krátké pohádky Václava Čtvrtka z knížky o Makové panence a motýlu Emanuelovi vypráví o černém kosovi, blesku Amosovi a zlém loupežníku Buráskovi. Pohádky jsou doplněny papírovými loutkami.

Předškoláci

 • Astrid Lindgrenová: Panenka Mirabelka – Pohádka o holčičce, skřítkovi, kouzelném semínku a jednom splněném přání přenese děti do kouzelného světa fantazie Astrid Lindgrenové. Pohádku je doplněna výtvarným vyráběním.

 • Arcadio Lobato: Největší poklad – Pohádka o čarodějnici Tiberii a havranu Emiliovi je plná kouzel, zaříkadel a věšteb. Zavede nás pod hladinu moře, do města čarodějnic i na jižní pól. Tiberie by se ráda stala královnou všech čarodějnic, ale nejdřív musí najít největší poklad. Pohádka je doplněna výtvarným tvořením.

 • Ljuba Štíplová: Podzimní pohádka o Kořínkovi – Podzimní pohádka o Kořínkovi, který si hledá nový domov je obohacena zvukomalebnými básničkami a říkankami, děti se při ní naučí rozeznávat listy a plody stromů i plody podzimního lesa.

 • Josef Čapek: Pohádka o pejskovi a kočičce. O panence, která tence plakala. – Pohádka o pohozené panence, která našla u pejska a kočičky nový domov je pohádkou o zapomenutých a ztracených hračkách. Příběh doprovází krásné ilustrace Josefa Čapka i závěrečné pátrání po ztracených hračkách v knihovně. Beseda je doplněna výtvarným tvořením.

 • František Hrubín: Pohádka o Smolíčkovi – Méně známá pohádka ze Špalíčku veršů a pohádek vypráví o zlobivém jelenovi a hodném Smolíčkovi, který se vydá na nebezpečnou pout' nočním lesem, aby jelena zachránil. Pohádka je doplněna papírovými loutkami a překvapením na závěr.

 • H. Ch. Andersen: Sněhová královna – Vyprávění H. Ch. Andersena o rozbitém zrcadle a střepinách a o malém Kájovi a Gerdě, je příběhem o síle lidského přátelství, které překoná všechna nebezpečí, zlá kouzla a nakonec i moc Sněhové královny.

 • Jiří Trnka: Zahrada – Příběh o pěti klucích, zapomenuté zahradě, zlomyslném kocourovi a pěti modrých slonech je nesmrtelným autorským příběhem Jiřího Trnky o klukovském snění a dobrodružstvích.

 • Marie Kšajtová: Princezna z Kloboukových hor – Pohádka o králíkovi, princezně a vlídném kouzelníkovi nás přenese do světa Kloboukových hor, kam se vchází pomocí svítícího kouzla a kde kromě jiného žijí hodní draci a zlobiví skřítkové. Pohádka je doplněna výtvarným tvořením.

 • Bratři Grimmové: Husopaska – Známá pohádka bratří Grimmů o zlé komorné, zlatovlasé princezně a mluvícím koni je obohacena o písničky z dílny bratří Ebenů. Pohádka je doplněna výtvarným vyráběním k danému tématu.

 • Michaela Vetešková: Jak maminka vylezla na strom – Pohádka o mamince – novinářce, která díky svému netradičnímu povolání zažívá při své práci různá dobrodružství a večer je před usnutím vypráví svým dětem. První příběh z knihy vypráví o tom, jak maminka společně se stromolezci vylezla na strom a s kým se tam setkala. Beseda je doplněna výtvarným tvořením dětí na dané téma.

 • H. Ch. Andersen: O Malence – Pohádka H. Ch. Andersena o malém děvčátku zrozeném z kouzelné květiny vypráví o jeho přátelích – rybkách, motýlkovi a vlaštovce i o bytostech zla, které roztomilé a něžné |Malence chtějí ublížit. Příběh zachycuje důležitost vzájemného soucitu a lásky, jež nakonec překonávají všechny překážky. Pohádka je doplněna výtvarným tvořením.

1. stupeň ZŠ

 • Jennifer Berne: Kamil neumí lítat – Pohádkový příběh o vrabci, který si místo létání zamiloval knížky a čtení. Pohádka vhodná pro začínající čtenáře směřuje děti k etickému a socilnímu cítění, učí je vzájemné toleranci, nesobeckosti a úctě. Literární pořad doplňuje výtvarný výrobek k danému tématu.  – 1. třída

 • Moderní autorská pohádka – Tvořivá beseda, která konfrontuje pohádky klasické a moderní, ukazuje jejich podobnosti a rozdíly a vede děti k samostatné tvorbě. Děti pracují ve skupinách s konkrétním textem, který literárně dotvářejí. Beseda využívá prvků literárně-dramatické výchovy, pracuje s hlubším rozborem textu a zařazuje také prvky výchovy etické.  – 4. třída

 • Tajemné příběhy Pavla Čecha – Literární pořad seznamující děti s dílem brněnského malíře a ilustrátora, nositele ceny Magnesia Litera za dětskou knihu, Pavla Čecha. Děti čeká vytváření prezentací (formát A1) zaměřených na základní témata, kterým se P. Čech věnuje – jsou to motivy tajemství, dobrodružství, moře, dálek, přátelství ad. Děti pracují s kvízy, křížovkami, doplňujícími otázkami a také obrázky autora z těchto knih: O čertovi, Dobrodružství pavouka Čendy, O klíči, Stoupání na horu, Velké dobrodružství Pepíka Střechy, Dědečkové, Listonoš vítr a Moře slané vody. (délka besedy 120 min.)  – 5. třída

 • Ilustrátorky dětských knih – Literárně-výtvarná dílna mapuje tvorbu pěti významných českých ilustrátorek: Markéty Vydrové, Vlasty Baránkové, Lucie Dvořákové, Evy Chupíkové a Heleny Zmatlíkové. Děti, rozdělené do skupin, pracují s obrázky, kvízy, skrývačkami a doplňovačkami a seznamují se s nejvýznamnějšími motivy a typickou barevností jednotlivých autorek. Výstupem je pět velkých projektových prací (formát A1), jež dětem zůstávají a mohou si je odnést do školy. Délka besedy je 120 min. Vhodné  – 4. - 5. třída

 • Ilustrátoři dětských knih – Interaktivní beseda plná tvořivé práce provede děti světem dětské ilustrace a seznámí je s významnými českými ilustrátory: Zdeňkem Smetanou, Jiřím Trnkou, Zdeňkem Milerem, Adolfem Bornem a Pavlem Čechem. Děti budou pracovat ve skupinách a plnit konkrétní úkoly tak, aby se seznámily s ilustrační tvorbou jednotlivých autorů. Výstupem budou závěrečné prezentace ( formát A2), kde děti své ilustrátory a jejich knihy představí ostatním. Délka besedy je 90 min.  – 3. třída

 • Listonoš vítr - poezie v povětří – Literární pořad se zabývá jednotlivými formami poezie (volný verš, vázaný verš, hádanky ad.), které se děti naučí nejprve rozlišovat a dále si některé formy mohou i samy vyzkoušet vytvořit. Pořad přibližuje dětem poezii Radka Malého, Jiřího Žáčka či Ivana Blatného hravou a zábavnou formou.  – 3. třída

 • Básničky a pohádky Jiřího Žáčka – Veselé básničky, jazykolamy, hádanky, pohádky hrůzostrašné i čarodějné i s jednou "pohádkou naruby" - to vše zahrnuje oblíbený autor pro děti - Jiří Žáček. Beseda je doplněna pracovními listy, kde děti pracují s obrázky, kvízy a doplňovačkami. Výstupem jsou prezentace (formátu A3), jež dětem zůstávají. Délka besedy 90 min.  – 2. třída

 • Kouzelná zahrada Jiřího Trnky – Životní osudy malíře Jiřího Trnky, jeho nejslavnější ilustrace k básničkám a pohádkám, pojem ilustrátor a ilustrace, vytváření komiksu z obrázků J. Trnky, ukázka z autorské knihy Zahrada.  – 1. - 3. třída

 • Známé i neznámé pohádky Václava Čtvrtka – Seznámení se slavným jičínským rodákem, autorem knih, které se staly předlohami pro mnoho televizních večerníčků – O víle Amálce, Pohádky z mechu a kapradí, O hajném Robátkovi ad. , celkový průřez životem a dílem.  – 1. - 3. třída

 • Pohádky Boženy Němcové – Česká spisovatelka vložila do svých pohádek všechny své sny a celou svou fantazii, vazba na televizní a filmové pohádky B. Němcové; ukázka - převyprávění málo známé pohádky B. Němcové Divotvorný meč.  – 1. - 2. třída

 • František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek – Průřez nejznámnější pohádkovou knížkou Františka Hrubína se zaměřuje na nejznámnější básničky a pohádky tohoto autora, zdůrazňuje typické spojení s ilustracemi Jiřího Trnky, audio poslech Zvířátka a loupežníci a Pohádky z tisíce a jedné noci  – 1. - 2. třída

 • Zvyky a tradice o Vánocích – Vánoční svátky z pohledu křesťanské tradice, vánoční zvyky a obyčeje spojené s tímto obdobím, ukázka z knihy s vánočním tématem.  – 2. - 4. třídy

 • Život a dílo H. Ch. Andersena – Povídání o životě slavného dánského spisovatele, ukázky z jeho nejslavnějších pohádek o Malence, Malé mořské víle, Ošlivém kačátku či Sněhové královně, vazba na filmové adaptace.  – 1. - 3. třídy

 • Báječná spisovatelka Astrid Lindgrenová  – Život slavné švédské spisovatelky, celkový průřez dílem, podrobnější rozbor knihy: Ronja, dcera loupežníka.  – 4. třída

 • Staré pověsti české – Seznámení se starými českými pověstmi v soudobémm převyprávění Aleny Ježkové a Martiny Drijverové - O praotci Čechovi, O Krokovi, O Libuši ad., jež se vztahují k nejstarším dějinám Čech.  – 4. třída

 • Stará česká přísloví a pranostiky – Doplňování a hry s popletenými příslovími a pranostikami se pokouší zábavnou formou oprášit významy tohoto neprávem opomíjeného žánru lidové slovesnosti.  – 3. - 4. třída

 • Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce – Literární pořad seznamuje děti s oblíbenými pohádkami Josefa Čapka, děti se pokusí o převyprávění jedné z pohádek na základě komiksu, čeká je vytváření pracovních listů (formát A3), křížovky, skládání puzzle, pohádkový kvíz a nakonec i zábavné kreslení na čapkovské téma. (délka besedy 90 min.)  – 2. třída

 • Pohádky a říkadla a obrázky Josefa Lady – Literární pořad zaměřený na seznámení s dílem malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Děti čeká vytváření pracovních listů (formát A3) – drobné kvízy, křížovky a puzzle na téma slavných pohádek Josefa Lady: Kocour Mikeš, Nezbedné pohádky a další. (délka besedy 90 min.)  – 2. třída

2. stupeň ZŠ

 • Otfried Preussler: Čarodějův učeň – Nejslavnější kniha libereckého rodáka Otfrieda Preusslera je plná temné magie a kouzel. Vypráví příběh o odvěkém souboji dobra a zla, o tom, jak nebezpečné je zahrávat si se zlou mocí a jak obtížné může být se z jejího vlivu vymanit.  – 6. roč.

 • Karel Hynek Mácha: Poutník mnoha nocí – Život nejvýznamnějšího básníka českého romantismu byl plný silných a intezivních zážitků. Putování Karla Hynka po "Hradech spatřených" nebylo jen pouhou zálibou, ale přímo neuhasitelnou vášní. Díky putování vstřebával silné dojmy z přírody, všímal si nejmenších detailů - a to vše zakonponovával do své tvorby. Beseda přiblíží, jak se prolínal Máchův život s jeho dílem, do jaké míry se prvky romantismu zrcadlily v jeho osobnosti a tvorbě a seznámí děti s jeho nejslavněším dílem Máj.  – 8. - 9. roč.

 • Johana Spyriová: Heidi, děvčátko z hor – Nejslavnější kniha švýcarské spisovatelky Johany Spyriové zasazená do krásné přírody švýcarských Alp líčí příběh děvčátka, které dokázalo svou upřímností a čistotou dělat svět lepším. Nezapomenutelný příběh o stesku po domově i uzdravení ochrnuté dívky je příběhem o nejhlubších lidských citech a skutečných hodnotách v lidském životě.  – 6. roč.

 • Staré řecké báje a pověsti – Příběhy o stvoření světa, člověka i přírody daly základ starověkým bájím, řecká mytologie je kouzelným světem v němž se propojuje svět bohů a lidí v jedinečné symbióze, kde osud je pánem člověka a nelze mu uniknout.  – 7. roč.

 • Božena Němcová: Žena s krásnýma očima – Nelehký osud nejvýznamnější spisovatelky 19. stol. byl poznamenán chudobou, těžkou nemocí, smrtí dítěte i domácím násilím, přesto vyústil v ohromnou touhu psát a tvořit, jež byla završena významným dílem.  – 8. - 9. roč

 • Karel Čapek: Průřez životem a dílem – Mladší bratr Josefa Čapka stižený Bechtěrevovou chorobou, autor neobyčejně rozsáhlého a významného díla, prožil život zasvěcený práci a hledání smyslu lidské existence v drobných věcech obyčejného života.  – 8. - 9. roč.

 • Smutná krása vzpomínkových próz Oty Pavla – Život jednoho z nejoblíbenějších spisovatelů 20. století byl poznamenán maniodepresivní psychózou, zachycení jeho složitého osudu, životních zvratů, setkání a ztrát spojených s ukázkami z díla a korespondence.  – 8. - 9. roč.

 • J. R. R Tolkien: Magický svět Pána prstenů – Stvoření magického světa na němž vyrostla literatura fantasy má základ v lásce profesora Tolkiena ke starým jazykům a dávno zapomenutým příběhům; neobyčejný, bohatě sklenutý příběh o Temném pánovi, černých jezdcích a Prstenu zla nepřestává fascinovat ani dnešní generaci.  – 9. roč.

 • Marcel Pagnol: Jak voní tymián – Vzpomínky Marcela Pagnola na dětství prožité v prosluněné krajině Provence jsou prosyceny vůněmi tymiánu a levandule, neopakovatelný Pagnolův styl okouzluje svou lehkostí, humorem i křehce dojemnými vzpomínkami.  – 9. roč.

 • Karel Jaromír Erben: Vřeteno osudu – Literární pořad podrobně seznamuje děti s nesmírně zajímavým životem K. J. Erbena, který je plný nečekaných zvratů, v druhé části besedy probíhá rozbor jeho nejdůležitějšího díla, básnické sbírky Kytice. Rozbor se podrobněji zaměřuje na balady Vodník, Polednice a Svatební košile.  – 6. - 7. roč.